Herindeling gemengd toegevoegd aan schema’s

Nadat de GK competitie is beëindigd, is de nieuwe indeling gemaakt naar GA en GB. De te spelen wedstrijden zijn toegevoegd in de competitie schema’s.
In de XLS documenten zijn deze wedstrijden GEEL gemarkeerd.
Rood gemarkeerd zijn 2 wedstrijden die zijn vervallen. Groen gemarkeerd zijn gewijzigde tijden.