Corona regels sporthal Hoenderdaal

Voor de wedstrijd met starttijd 20:15 geldt:
– Kom niet eerder dan 19:50 naar sporthal Hoenderdaal
– Kom niet eerder dan 20:00 in de zaal. Je kunt op de tribune plaats nemen op de aangegeven plaatsen.

Voor de wedstrijden met starttijd 21:30 geldt:
– Kom niet eerder dan 21:05 naar sporthal Hoenderdaal
– Neem plaats op de tribune op de aangegeven plaatsen
– Ga niet eerder de zaal in dan dat de voorgaande wedstrijd is afgelopen

Gewijzigde competitieschema’s

Naar aanleiding van de terugtrekking van 5 teams t.g.v. Covid-19 is het competitie schema aangepast.
In Gemengd-B zijn een aantal wedstrijden toegevoegd. In de downloadfiles zijn deze groen gemarkeerd.
In alle poules zijn velden en/of tijden aangepast. Deze aanpassing zijn rood gemarkeerd. Gelieve met deze wijzigingen rekening te houden.

Gemakshalve zijn (m.u.v. de reeds gespeelde wedstrijden) alle oude digitale wedstrijdformulieren verwijderd en zijn de nieuwe toegevoegd.

Algemene Leden Vergadering

De algemene ledenvergadering gaat gehouden worden op dinsdag 01-09-2020. De locatie is zoals gebruikelijke sportcafé Dijnselburg. Aanvang 20:00.
De penningmeester heeft te kennen gegeven om privé redenen niet herkiesbaar te zijn. Het bestuur is dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je interesse of heb je hierover vragen, neem even contact op met onze voorzitter (voorzitter@zvc-zeist.nl).

Naar aanleiding van de ALV

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd besloten om het spelen met vijf spelers/speelsters toe te staan zonder een boete op te leggen.

Voorts mag één dame in een herenteam meespelen.

De 2e bal die bovenhands met de vingers wordt gespeeld, en waarbij de bal aan de eigen kant blijft, mag soepel worden beoordeeld.

Kandidaat bestuursleden gezocht

Op de laatste ALV heeft de vergadering besloten dat het ZVC bestuur zou moeten bestaan uit 5 bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit 3 bestuursleden met 1 kandidaat bestuurslid.
Inmiddels heeft de penningmeester (Cisca) aangegeven te gaan stoppen.
Dan blijven er 2 bestuursleden en een kandidaat bestuurslid over. Derhalve is het bestuur nog op zoek naar twee bestuursleden.
Wie o wie heeft interesse om in het gezellige team mee te gaan draaien??
Reactie graag naar bestuur@zvc-zeist.nl.

Aangepaste boetelijst

Onder downloads staat nu een gewijzigde boetelijst. Alle bedragen zijn hetzelfde gebleven. Echter zijn er wel tekstuele wijzigingen doorgevoerd omdat we nu digitaal werken en geen wedstrijdformulier meer hebben. De aanpassingen die hiervoor in de statuten gedaan moeten worden zullen in de ALV besproken worden.