Algemene Leden Vergadering

De algemene ledenvergadering gaat gehouden worden op dinsdag 01-09-2020. De locatie is zoals gebruikelijke sportcafé Dijnselburg. Aanvang 20:00.
De penningmeester heeft te kennen gegeven om privé redenen niet herkiesbaar te zijn. Het bestuur is dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je interesse of heb je hierover vragen, neem even contact op met onze voorzitter (voorzitter@zvc-zeist.nl).