Algemene Leden Vergadering

De algemene ledenvergadering gaat gehouden worden op dinsdag 01-09-2020. De locatie is zoals gebruikelijke sportcafé Dijnselburg. Aanvang 20:00.