ZVC en Corona regels

De ZVC volgt wat betreft de Corona regels de regels die door de gemeente Zeist worden opgelegd en de regels die door de Nevobo worden gehanteerd.
Voor de regels van de Nevobo: zie informatie Nevobo

Naast deze regels hebben we ook nog te maken met de regels van de gemeente Zeist.
In onderstaande 2 documenten kun je kennis nemen van de regels:
Gebruik Sporthallen
Aanvulling Zeist