Uitslag digitale extra ALV november 2020

De verenigingen zijn akkoord gegaan met:
* Het jaarverslag en décharge verlenen
* Het aanstellen van Frans van Es als penningmeester en Ron Botschuijver als bestuurslid
* De ingangsdatum van de nieuwe bestuursleden
* De tijdelijke volledige bevoegdheid van het bestuur om beslissingen te nemen

I.v.m. het niet/gedeeltelijk doorgaan van de competitie zal de begroting voor dit lopend jaar worden aangepast.
De werkzaamheden van het bestuur zullen nader worden geherstructureerd.
Wij zullen jullie hierover nader informeren.

De financiële doorbelasting van de gespeelde wedstrijden van de najaarscompetitie, zullen worden meegenomen in de facturering van de voorjaarscompetitie. Dit betreft een relatief klein bedrag.

Nogmaals onder de aandacht:
Onze voorzitter Henk Bons gaat er op de komende ALV mee stoppen. We zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. Reacties graag naar voorzitter@zvc-zeist.nl