Geen hervatting voorjaarscompetitie 2020

Gezien de aanhoudende Corona crisis heeft het ZVC-bestuur helaas besloten de voorjaarscompetitie 2020 niet te hervatten.

Dit betekent dat er geen kampioenen en geen degradanten zijn.

De verschuldigde bijdragen zullen op basis van het aantal gespeelde wedstrijden worden doorberekend.

Aanpassing op website

Vandaag zijn een aantal aanpassingen gedaan op de website:
– het bijgewerkte huishoudelijk reglement is te vinden onder downloads
– de bijgewerkte boetelijst is te vinden onder downloads
– de foto’s van de kampioenen vj2019 en nj2019 zijn te vinden onder foto’s

Tevens zijn bij de standen de kolommen “Punten” en “Gespeeld” omgedraaid, zodat nu eerst het aantal gespeelde wedstrijden te zien is en daarna het aantal punten.
En als laatste zijn de 4e en 5e set in het wedstrijdformulier verwijderd.

Wijzigingen in programma VJ 2020

Naar aanleiding van opmerkingen is het programma voorjaar 2020 gewijzigd. Vanaf 03-01 17:40 staat het nieuwe programma in de kalender en onder downloads.

De wijziging betreft 2 wedstrijden bij HA, 1 wedstrijd bij DA, 1 wedstrijd bij GA en 4 wedstrijden bij GB. In rood gemarkeerd staat de oude wedstrijd die vervallen is. In groen gemarkeerd staat de nieuwe wedstrijd.

2020

Het bestuur wenst alle leden een goed, gezond en sportief 2020. Het nieuwe programma is te vinden onder downloads en staat verwerkt in de kalender. De eerste wedstrijden zijn op woensdag 8 januari.
De competitie eindigt op vrijdag 12 juni.
LET OP: de aanvangstijd van de eerste ronde is gewijzigd naar 20:15!!!

Naar aanleiding van de ALV

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd besloten om het spelen met vijf spelers/speelsters toe te staan zonder een boete op te leggen.

Voorts mag één dame in een herenteam meespelen.

De 2e bal die bovenhands met de vingers wordt gespeeld, en waarbij de bal aan de eigen kant blijft, mag soepel worden beoordeeld.

Kandidaat bestuursleden gezocht

Op de laatste ALV heeft de vergadering besloten dat het ZVC bestuur zou moeten bestaan uit 5 bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit 3 bestuursleden met 1 kandidaat bestuurslid.
Inmiddels heeft de penningmeester (Cisca) aangegeven te gaan stoppen.
Dan blijven er 2 bestuursleden en een kandidaat bestuurslid over. Derhalve is het bestuur nog op zoek naar twee bestuursleden.
Wie o wie heeft interesse om in het gezellige team mee te gaan draaien??
Reactie graag naar bestuur@zvc-zeist.nl.

Aangepaste boetelijst

Onder downloads staat nu een gewijzigde boetelijst. Alle bedragen zijn hetzelfde gebleven. Echter zijn er wel tekstuele wijzigingen doorgevoerd omdat we nu digitaal werken en geen wedstrijdformulier meer hebben. De aanpassingen die hiervoor in de statuten gedaan moeten worden zullen in de ALV besproken worden.

Digitaal wedstrijdformulier

Vanaf de najaarscompetitie 2018 is er gewerkt met het digitale wedstrijdformulier.
Over het algemeen gaat e.e.a. naar wens. Er zijn nog een paar aandachtspunten:
– de scheidsrechter niet vergeten in te vullen
– bij de standen ook de kolom met de T invoegen. Zonder deze kolom worden de standen niet verwerkt.
– Het invullen van het wedstrijdformulier inclusief de uitslagen dient direct na de wedstrijd te gebeuren.