VC Kromme Rijn H1 — De Treffers H1

21:15

VC Kromme Rijn G3 — Yumbo G1

20:15

VC Kromme Rijn G1 — VC Kromme Rijn G3

20:15

VC Kromme Rijn G4 — Nijenheim G2

20:15

VC Kromme Rijn G3 — Nijenheim G1

20:15

VC Kromme Rijn G4 — SV Spirit G2

20:15

VC Kromme Rijn G1 — SV Spirit G1

20:15

VC Kromme Rijn G1 — Nijenheim G1

Aanvoerder Nijenheim: 4704 Rob van den Oudenalder
aanvoerder VC Kromme Rijn G1: 4616 Jannette Slots

20:15

VC Kromme Rijn H1 — Spike & Span H1

21:15